SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DLOUHÉ

V součastné době má sbor 78 členů (nejvíce v historii od založení sboru).

Každoročně pořádáme hasičský ples, oslavu Sv. Floriána, v hojném počtu, včetně žen a mladých hasičů, se účastníme okrskových soutěží, pořádáme taneční zábavu, mladí hasiči se již několik let zapojují do soutěží Novoměstský Soptík a Plamen , …

Mimoto se účastníme také různých brigád i dalších oslav a kulturních akcí pořádaných nejen v naší obci.